ของเล่นเด็ก เลือกอย่างไรให้เหมาะกับวัยของลูก ?

ของเล่นเด็ก เป็นของคู่กายในวัยเด็กที่มีกันเกือบทุกคน เพราะนอกจากช่วยสร้างความสนุกสนานแล้ว ยังมีส่วนช่วยเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กอีกด้วย โดยของเล่นที่มีวางจำหน่ายตามท้องตลาดในปัจจุบันมีหลายรูปแบบ พ่อแม่จึงควรเลือกของเล่นที่ดีและเหมาะสมกับช่วงวัยของลูกน้อย โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและการฝึกทักษะและพัฒนาการด้านต่าง ๆ เป็นหลัก

หลักการเลือกซื้อของเล่นเด็ก
ของเล่นที่ไม่ได้มาตรฐานความปลอดภัยอาจก่อให้เกิดอันตรายตามมา ไม่ว่าจะเป็นการบาดเจ็บหรือการได้รับสารพิษ ซึ่งอาจร้ายแรงจนทำให้เด็กถึงขั้นพิการหรือเสียชีวิตได้ ดังนั้น พ่อแม่จึงควรเลือกซื้อของเล่นอย่างระมัดระวังตามคำแนะนำต่อไปนี้ เพื่อความปลอดภัยของลูกน้อย

ของเล่นต้องมีเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) กำกับ
ฉลากบนของเล่นต้องมีข้อมูลระบุอายุจำกัดของผู้เล่น วิธีเล่น คำเตือน รวมถึงชื่อผู้ผลิต โรงงาน ผู้จัดจำหน่าย และเครื่องหมายการค้าอย่างชัดเจน
วัสดุที่ใช้ทำของเล่นต้องปราศจากสิ่งแปลกปลอมที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และเป็นวัสดุใหม่ที่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน
ของเล่นควรมีพื้นผิวเรียบ ไม่มีขอบแหลมคม และมีขนาดใหญ่เพียงพอเพื่อป้องกันเด็กกลืนหรือนำของเล่นเข้าจมูก
หลีกเลี่ยงของเล่นที่ส่งเสียงดังเกินมาตรฐานที่กำหนด เพราะอาจส่งผลกระทบต่อการได้ยินของเด็กได้
ภาชนะที่ใช้บรรจุของเล่นต้องสามารถเปิดปิดได้ง่าย และไม่มีวัสดุที่เป็นเชือกหรือลวด
ข้อควรระวังก่อนเลือกซื้อของเล่นเด็ก
พ่อแม่ควรเลือกซื้อของเล่นที่เหมาะกับวัยของเด็ก โดยคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก ดังนี้

เด็กก่อนวัยเรียน หรือเด็กแรกเกิดจนถึงอายุ 5 ปี
ของเล่นควรมีขนาดใหญ่มากพอ หากเป็นของเล่นทรงกลมควรมีเส้นผ่านศูนย์กลางยาวกว่า 1.75 นิ้ว โดยอาจใช้เส้นผ่านศูนย์กลางของแกนกระดาษชำระเป็นเกณฑ์ และไม่ควรนำของเล่นที่มีขนาดเล็กกว่าแกนกระดาษชำระมาให้ลูกน้อยเล่น
ของเล่นที่ต้องใช้ถ่านควรมีช่องสำหรับใส่ถ่านที่มีฝาปิดแน่นหนา เพื่อป้องกันเด็กนำถ่านออกมาเล่น
ของเล่นสำหรับขี่เหมาะสำหรับเด็กที่สามารถนั่งด้วยตัวเองได้ และควรมีสายรัดเพื่อป้องกันการลื่นตก
เด็กวัยเรียน หรือเด็กที่มีอายุตั้งแต่ 6-14 ปี
ของเล่นที่เลียนแบบอาวุธชนิดต่าง ๆ อย่างลูกดอก ลูกศร ดาบ หรือปืน ไม่ควรมีปลายแหลมและควรมีสีสันสดใส เพื่อป้องกันเด็กจำสลับกับอาวุธจริง ไม่ควรให้เด็กเล่นปืนอัดลมที่บรรจุลูกปืน และดูแลไม่ให้เด็กเล่นรุนแรงหรือขว้างปาของเล่นใส่ผู้อื่น
ของเล่นที่มีตาข่ายควรขึงตาข่ายอย่างแน่นหนาเพื่อป้องกันตาข่ายหลุด เพราะเด็กอาจนำตาข่ายที่เสียหายมาเล่นจนเกิดอันตรายร้ายแรง
หากเป็นจักรยานหรือสกู๊ตเตอร์ ควรมีอุปกรณ์ป้องกันการบาดเจ็บ เช่น หมวกกันกระแทก สนับข้อศอก สนับเข่า เป็นต้น
ของเล่นเด็กที่เหมาะกับแต่ละช่วงอายุ
การเลือกของเล่นให้ลูก นอกจากจะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลักแล้ว ยังต้องเหมาะสมกับพัฒนาการของเด็กในแต่ละช่วงอายุด้วย ดังนี้

เด็กแรกเกิดถึง 1 ปี มักสนใจการเคลื่อนไหวและเสียงที่เกิดขึ้นรอบตัว และเรียนรู้การใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 เพื่อสำรวจสิ่งต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการสัมผัส การชิม การดมกลิ่น การฟังเสียง และการมอง โดยเด็กที่มีอายุ 4 เดือนจะเริ่มคว้าและหยิบจับสิ่งของ หลังจากนั้นทักษะด้านนี้จะค่อย ๆ พัฒนาขึ้นจนสามารถหยิบของชิ้นเล็ก ๆ ได้ ซึ่งของเล่นที่เหมาะกับพัฒนาการของเด็กช่วงวัยนี้ ได้แก่

โมบายเด็ก สำหรับห้อยเหนือเปลเด็ก เพื่อดึงดูดความสนใจและพัฒนาทักษะการมองเห็น
กระจก ช่วยดึงดูดความสนใจของเด็กให้หันมาสำรวจร่างกายส่วนต่าง ๆ ของตัวเอง
วงแหวนสวมหลัก ช่วยพัฒนาสมองและการคิดวิเคราะห์
ของเล่นลากจูง ช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อและฝึกการทรงตัว
เด็กแรกเกิดสามารถเล่นของเล่นได้โดยไม่จำเป็นต้องมีเพื่อน อย่างไรก็ตาม การปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่นนั้นเป็นสิ่งสำคัญเมื่อเด็กเริ่มโตขึ้น พ่อแม่จึงควรร่วมเล่นของเล่นกับลูกบ่อย ๆ เพื่อช่วยเสริมทักษะการใช้ภาษาและการเข้าสังคม

เด็กอายุ 1-3 ปี มักสนใจใคร่รู้การทำงานของสิ่งต่าง ๆ รอบตัว เช่น สงสัยว่าของเล่นชิ้นนี้ส่งเสียงดังได้อย่างไร หรือทำไมรถของเล่นจึงเคลื่อนที่ได้ เป็นต้น และสามารถแยกความแตกต่างของสีและรูปร่างต่าง ๆ ได้ นอกจากนั้น เด็กวัยนี้จะเริ่มมีพฤติกรรมเลียนแบบคนใกล้ชิดโดยเฉพาะคนในครอบครัว ซึ่งของเล่นที่เหมาะกับเด็กช่วงอายุนี้ ได้แก่

ลูกบอล ช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อและความคล่องแคล่ว รวมถึงพัฒนาทักษะการประสานงานกันระหว่างมือกับตา
ของเล่นเครื่องกล ของเล่นที่มีเครื่องยนต์กลไกจะช่วยเสริมทักษะการเคลื่อนไหว การแก้ปัญหา และการคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล
ของเล่นที่เป็นรูปทรงและมีสีสัน ช่วยเพิ่มทักษะการประสานกันระหว่างมือกับตา และการคิดวิเคราะห์
ของเล่นบทบาทสมมติ เช่น อุปกรณ์ทำครัว หรือเครื่องมือแพทย์ เป็นต้น จะช่วยเสริมสร้างพัฒนาการทางภาษาและการเข้าสังคม รวมถึงสอนให้เด็กเรียนรู้การดูแลสิ่งที่ตัวเองรัก
เด็กอายุ 3-5 ปี มักมีจินตนาการสูง จึงชอบเล่นบทบาทสมมติหรือสร้างเพื่อนในจินตนาการขึ้นมา และต้องการความสนใจหรือการชมเชยจากพ่อแม่เมื่อทำบางสิ่งสำเร็จ นอกจากนั้น เด็กวัยนี้จะเริ่มรู้จักการแบ่งปันและการรวมกลุ่มกันเพื่อเล่นของเล่นอีกด้วย ซึ่งของเล่นที่เหมาะกับเด็กช่วงอายุนี้ ได้แก่

ศิลปะและงานประดิษฐ์ ช่วยสร้างกล้ามเนื้อมัดเล็ก ส่งเสริมจินตนาการและความภาคภูมิใจในตัวเอง
เกมต่อตึก ช่วยพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา การประสานงานกันระหว่างมือกับตา และส่งเสริมจินตนาการ
เกมปริศนา ช่วยพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีตรรกะ การคิดเชื่อมโยง รวมถึงส่งเสริมความคิดที่ฉับไวคล่องแคล่ว
เด็กอายุ 6-14 ปี เป็นช่วงอายุที่มีพัฒนาการด้านต่าง ๆ เพิ่มขึึ้นอย่างรวดเร็ว เด็กวัยนี้มักชื่นชอบการเล่นกับเพื่อน อย่างไรก็ตาม การปฏิสัมพันธ์กับคนในครอบครัวก็ถือเป็นสิ่งสำคัญ พ่อแม่จึงควรร่วมทำกิจกรรมกับลูกอยู่เสมอ ซึ่งของเล่นที่เหมาะกับเด็กช่วงอายุนี้ ได้แก่

เกมกระดานหรือเกมไพ่ ช่วยพัฒนาทักษะการวางแผน การเจรจา รวมถึงสอนให้เด็กรู้จักการควบคุมอารมณ์และมีน้ำใจนักกีฬา
เชือกกระโดด ช่วยสร้างกล้ามเนื้อ รวมถึงพัฒนาทักษะการเข้าสังคมและการแก้ปัญหา
เครื่องดนตรี ช่วยสร้างกล้ามเนื้อมัดเล็ก ฝึกสมาธิ รวมถึงพัฒนาทักษะการฟัง

รู้จัก “PlanToys” แบรนด์ของเล่นจากไม้ยางพาราที่ให้เด็กๆ เล่นสนุกได้แบบรักษ์โลก

นับเป็นเวลา 40 ปีแล้วที่ แปลนทอยส์ (PlanToys) แบรนด์ของเล่นไม้ฝีมือคนไทยได้เริ่มลงมือผลิตของเล่นชิ้นแรกขึ้นใต้แนวคิดที่แตกต่างจากแบรนด์ของเล่นทั่วไป ณ เวลานั้น คือการผลิตของเล่นที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Eco-friendly) ให้เด็กๆ ได้เรียนรู้และเล่นสนุกได้โดยไม่เบียดเบียนธรรมชาติ นี่จึงเป็นเหตุผลที่ทำให้ PlanToys เป็นมากกว่าแบรนด์ของเล่นทั่วไป “เล่นแบบรักษ์โลก”หากเปรียบเป็นตัวบุคคล ปีนี้ PlanToys เป็นผู้ใหญ่ใจดีที่ผ่านประสบการณ์มาแล้วมากมาย ย้อนกลับไปในปี...
Read More

ปลุกความเป็นเด็กใน ‘Toy Story 4’

กลับมาสร้างความประทับใจกันอีกครั้ง สำหรับภาพยนตร์แอนิเมชั่นเรื่อง"Toy Story 4" กับการผจญภัยครั้งใหม่แกะกล่องของ "วู้ดดี้", "บัซ" และผองเพื่อนที่จะพาคุณกลับไปเป็นเด็กอีกครั้ง แม้ภาพยนตร์แอนิเมชั่นเรื่องนี้จะจับกลุ่มผู้ชมครอบครัวและเด็กเป็นหลัก แต่ความสำเร็จทั้ง 3 ภาคที่ผ่านมานั้น ต้องบอกว่า "Toy Story" ได้จับกลุ่มผู้ชมมากมายทั่วโลก ที่ผ่านมาต้องบอกว่าเรื่องราวได้ดำเนินมาจนถึงจุดสิ้นสุดระหว่างความผูกพันของ "วู้ดดี้" และ "แอนดี้"...
Read More

Toys “R” Us อาณาจักรของเล่นสำหรับเด็กทุกช่วงวัย

ขายของเล่น แต่ทอยส์ "อาร์" อัส (Toys "R" Us) คืออาณาจักรแห่งการเรียนรู้กึ่งสวนสนุกที่ใหญ่ที่สุดสำหรับเด็กๆ ทุกช่วงวัย อัส (Toys "R" Us) ร้านขายของเล่นในสหรัฐอเมริกา มีสาขาตั้งอยู่ในยุโรป เอเชีย โอเชียเนีย แอฟริกาและแคนาดา ทั้งในแบบแฟรนไชส์และไลเซนส์ ร้านสาขาใหญ่ในนครนิวยอร์กที่ตั้งอยู่บริเวณไทม์สแควร์...
Read More

พาย้อนวัยเที่ยวพิพิธภัณฑ์ของเล่น Tooney Toy

พิพิธภัณฑ์ของเล่น Tooney Toy Museum อยู่ใกล้บ้านแม่เตยมากกก​ เรียกได้ว่าผ่านเกือบทุกวันพึ่งมีโอกาสได้พาเด็กๆมาวิ่งเล่น​ นอกจากเป็นพิพิธภัณฑ์​รวบรวมของเล่นแล้วด้านในจะมีคาเฟ่​ และมินิสนามเด็กเล่น​ มุมถ่ายรูปเยอะ​ ถูกใจแม่แน่นอน ในส่วนของพิพิธภัณฑ์​ จะเปิดเฉพาะ​ เสาร​์อาทิตย์​ ก่อนไปยังไงเช็คก่อนนะคะ ชอบใจถูกใจโพสต์​ อย่าลืมกด like กด share ให้เพจแม่ไปไหนหนูไปด้วย​...
Read More

กลับจากล้มละลาย! Toys “R” Us คัมแบ็กยิ่งใหญ่ เปิดตัวปูพรมในห้าง Macy’s กว่า 400 สาขา

หลังจากยื่นขอล้มละลายไปเมื่อปี 2018 ล่าสุด Toys “R” Us แบรนด์ของเล่นขวัญใจเด็ก ๆ ก็ได้ฤกษ์หวนคืนสมรภูมิค้าปลีกของสหรัฐอเมริกาอย่างเป็นทางการ โดยทางค่ายเตรียมเปิดตัวแบบปูพรมในห้าง Macy’s กว่า 400 สาขา ด้านห้าง Macy’s ก็ตอบรับกับการจับมือดังกล่าวด้วยการโชว์ยอดขายสินค้าหมวดของเล่นว่าเติบโตขึ้น 15 เท่าในไตรมาส 1...
Read More

Art Toy คืออะไรกันแน่ !?

Art toy คืออะไร มาจากไหน ? อาร์ตทอย หรือ ดีไซน์ทอย (Design Toy/ Designer Toy) ฝั่งเอเชียจะนิยมเรียกว่า “อาร์ตทอย” ฝั่งตะวันตกจะนิยมเรียกว่า “ดีไซน์เนอร์ทอย” แต่นิยามทั้งสองนั้นมีความหมายคล้ายคลึงกันคือ “ของเล่นที่ศิลปินเป็นผู้ออกแบบและผลิตขึ้นในจำนวนจำกัดเพื่อจำหน่ายหรือส่งมอบให้กับผู้อื่น” อาร์ตทอย นั้นได้ถือกําเนิดในช่วง...
Read More

Toys R Us กลับมาแล้ว จะเริ่มเปิดขายของเล่นในสหรัฐวันเสาร์นี้

หลังจากประสบภาวะล้มละลายตั้งแต่ปี 2017 ร้าน Toys R Us ร้านขายของเด็กเล่นชื่อดังที่เคยเป็นร้านขายของเด็กเล่นที่ใหญ่ที่สุดมีสาขามากที่สุดในโลก ก็กลับมาเกิดใหม่อีกครั้ง และจะเริ่มเปิดสาขาแรกในวันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2019 นี้ (ตามเวลาในสหรัฐ) ร้าน Toys R Us ถาวรขนาดเล็ก 2...
Read More

ของเล่นเด็ก 5 ประเภท เลือกของเล่นให้ลูก เลือกให้ถูก เล่นได้นาน

"ของเล่น" เป็นสื่อที่ช่วยกระตุ้นพัฒนาการของเด็ก ช่วยทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ และช่วยเรื่งความสนุกสนานอีกด้วย แต่อย่าเพิ่งซื้อของเล่นเด็กให้ลูก ของเล่นเด็ก 5 ประเภท เลือกของเล่นให้ลูก เลือกให้ถูก เล่นได้นานถ้าพ่อแม่ยังไม่รู้ว่าของเล่นเด็กมีกี่แบบและแบบไหนเหมาะกับลูกเรา นี่คือ 5 ประเภทของเล่นเด็กเสริมพัฒนาการที่พ่อแม่ต้องรู้ เลือกได้ถูก เล่นได้นาน ไม่เปลืองเงินซื้อของเล่นบ่อยๆ ประเภทของของเล่นเด็ก ของเล่นที่ให้เด็กได้ออกแรง (Active...
Read More

สู่จักรวาล Toy Story อันไกลโพ้น! ที่มา 8 ของเล่นจากอนิเมชั่นที่หลายคนหลงรัก

Toy Story ถือว่าเป็นภาพยนตร์อนิเมชั่นคอมพิวเตอร์กราฟิกที่เดินทางมาอย่างยาวนาน เพราะถ้านับช่วงเวลาตั้งแต่ภาค 1 ออกฉายจนถึงปีค.ศ. 2019 ภาพยนตร์ชุดนี้ก็มีอายุอานาม 24 ปีแล้ว แถมในปีนี้ก็จะมีภาค 4 ออกมาให้ติดตามกันอีก โดยเรื่องราวของ Toy Story 4 นั้นเล่าถึง Woody, Buzz...
Read More

ลูกสาว-ลูกชาย เลือกของเล่นอย่างไรดี

การเล่น เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยกระตุ้นพัฒนาการเด็ก ตั้งแต่เด็กเริ่มใช้มือหยิบจับสิ่งของ หรือเริ่มมีปฏิกิริยาโต้ตอบกับสิ่งรอบตัว การเล่นกับลูก จะช่วยเสริมสร้างทักษะและจินตนาการของลูกได้ พ่อแม่สามารถเล่นกับลูกได้ เช่น ชวนลูกเล่นวิ่งไล่จับ ซ่อนหา พาไปสนามเด็กเล่น ฯลฯ การซื้อของเล่นให้ลูก ก็ช่วยฝึกพัฒนาการ ความคิดสร้างสรรค์ กระตุ้นประสาทสัมผัส ได้เช่นกัน ของเล่นที่ดี ควรปลอดภัยจากสารพิษ ทนทาน...
Read More