Sample Page

This is an example page. It’s different from a blog post because it will stay in one place and will show up in your site navigation (in most themes). Most people start with an About page that introduces them to potential site visitors. It might say something like this:

Hi there! I’m a bike messenger by day, aspiring actor by night, and this is my website. I live in Los Angeles, have a great dog named Jack, and I like piña coladas. (And gettin’ caught in the rain.)

…or something like this:

The XYZ Doohickey Company was founded in 1971, and has been providing quality doohickeys to the public ever since. Located in Gotham City, XYZ employs over 2,000 people and does all kinds of awesome things for the Gotham community.

As a new WordPress user, you should go to your dashboard to delete this page and create new pages for your content. Have fun!

ของเล่นเสริมพัฒนาการลูก

ของเล่นเสริมพัฒนาการลูก

แม้ของเล่นที่ถูกใจลูกที่สุดก็คือพ่อแม่ แต่หากจะซื้อของเล่น(ที่เป็นของเล่นจริงๆ)ให้หนู ต้องพิถีพิถันมีหลักเกณฑ์ในการเลือกสักนิด ก็จะช่วยส่งเสริมพัฒนาการเด็กได้เป็นอย่างดี แรกเกิด-3 เดือน: วัยนี้แม้ว่าหนูจะนอนซะเป็นส่วนมาก แต่ก็พบว่าหนูจะตอบสนองต่อเสียงดนตรีได้ดีที่สุดเลย อีกทั้งยังต้องการพัฒนาการด้านสายตาและการสัมผัสเป็นพิเศษอีกด้วยซิ *ของเล่นที่เหมาะกับหนูน่าจะเป็น โมบายล์หลากสี(โดยเฉพาะสีดำ ขาว แดง จะช่วยกระตุ้นสายตาของหนูได้ดี) เสียงดนตรีจากตุ๊กตาตัวโปรด หรือของเล่นที่ทำด้วยผ้านุ่มนิ่มให้หนูได้สัมผัส 4-6 เดือน: ตอนนี้กล้ามเนื้อต่างๆของหนูเคลื่อนไหวได้คล่องแคล่วขึ้นแล้ว (ฟันเริ่มขึ้นแล้วด้วยนะ)...
Read More
ของเล่นเด็กอันตรายที่พ่อแม่ไม่ควรมองข้าม

ของเล่นเด็กอันตรายที่พ่อแม่ไม่ควรมองข้าม

ข่าวอันตรายที่มาจากของเล่นเห็นกันได้บ่อยครั้ง คุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกยังเล็กไม่ควรมองข้ามเรื่องใกล้ตัวนี้ไปนะคะ ของเล่นบางอย่างดูเผินๆแล้วไม่อันตราย แต่ความจริงแล้วอาจอันตรายจนคาดไม่ถึงเลยค่ะ หากคุณพ่อคุณแม่คนไหนที่ชอบซื้อของเล่นให้ลูกเป็นประจำ ลองสังเกตของเล่นอันตรายพวกนี้ดูนะคะ ของเล่นที่ชิ้นส่วนเล็ก ของเล่นบางอย่างจะมีเศษชิ้นส่วนเล็กๆประกอบอยู่ ระวังอย่าให้ลูกหยิบจับเข้าปากนะคะ เพราะจะทำให้ติดคอจนหายใจไม่ออกถึงขั้นเสียชีวิตได้ค่ะ ของเล่นที่เจือปนสารเคมี ส่วนใหญ่จะเป็นพวกของเล่นที่มีสีสันสะดุดตา จะใช้สีที่ไม่ได้มาตรฐาน หากลูกเอาของเล่นเข้าปากก็จะทำให้เกิดอันตรายจากสารตะกั่วได้ค่ะ ของเล่นพวกตุ๊กตา โดยเฉพาะเด็กผู้หญิงที่ชอบเล่นตุ๊กตามากๆ คุณพ่อคุณแม่ต้องระวังให้ดี หากเศษผ้าหรือเศษนุ่นหลุดออกมาติดคอลูกได้นะคะ ของเล่นพวกอาวุธ สำหรับเด็กผู้ชายที่ชอบให้พ่อแม่ซื้อปืนอัดลมหรือดาบให้ ต้องระวังมากเป็นพิเศษ เพราะอันตรายจากของเล่นพวกนี้มีให้เห็นอยู่มาก เวลาเล่นควรสอนและแนะนำการเล่นที่ถูกต้องให้เขาด้วยนะคะ เลือกของเล่นอย่างไรให้ลูกปลอดภัย...
Read More
12 ของเล่น อันตราย ที่ควรหลีกเลี่ยง

12 ของเล่น อันตราย ที่ควรหลีกเลี่ยง

ของเล่น สำหรับเด็กแล้วอุปกรณ์สร้างความสนุกสนานเหล่านี้สำคัญพอๆกับน้ำและอากาศ ของเล่นหลายหลากประเภทที่พ่อแม่สุดจะสรรหามาได้เป็นยาที่ดีที่สุดในการแก้ไม่ให้เด็กเบื่อหน่าย ไม่มีอะไรทำ หากได้ใช้เวลากับของเล่นที่ถูกต้อง เด็กจะมีระดับพัฒนาการที่เร็วขึ้นในเรื่องของการพูด การเคลื่อนไหว และการใช้ตรรกะ แต่คุณพ่อคุณแม่ก็อย่าได้วางใจ เพราะใช่ว่าของเล่นทุกชิ้นจะเหมาะสมกับลูก และส่งเสริมการเจริญเติบโตในด้านบวก ด้วยว่าความต้องการของเล่นในตลาดมีสูง จึงมีของเล่นใหม่ ๆ มากมายเข้าสู่ร้านค้า แต่ในความจริงคือของเล่นบางชิ้นก็มีอันตราย และสามารถทำให้เด็กบาดเจ็บ ป่วย หรือเสียชีวิตได้ หากคุณเป็นพ่อแม่...
Read More
อันตรายจากของเล่นชนิดปืน

อันตรายจากของเล่นชนิดปืน

ของเล่นชนิดปืนมีหลายประเภท เช่น ปืนอัดลม ปืนลูกดอก ปืนเหรียญ ปืนลูกบอล เป็นต้น ของเล่นเหล่านี้อาจเป็นอันตรายต่อตาได้ การบาดเจ็บที่ตาเกิดได้จากแรงกระสุนกระแทกที่ลูกตาทำให้เกิดเลือดออกในช่องลูกตา ซึ่งต้องรับการรักษาและการหยุดการเคลื่อนไหวในระยะแรก เพื่อป้องกันการมีเลือดออกมากขึ้น ในบางรายอาจก่อให้เกิดต้อกระจก ตามมาหลังการกระแทก บางรายกระสุนอาจทะลุเข้าฝังในลูกตาหรือกล้ามเนื้อตา บางรายเกิดการแตกของลูกตาและต้องผ่าตัดควักลูกตาทิ้งไป ในประเทศพัฒนาได้มีความพยายามที่จะควบคุมของเล่นอันตรายโดยได้ออกมาตรฐานของเล่นที่เป็นลักษณะปืนที่ใช้ยิงได้ (ปืนอัดลม ปืนลูกดอก ปืนลูกบอล) โดยได้กำหนดความแรงไว้ไม่ให้เกินมาตรฐานความปลอดภัยที่จะเป็นของเล่นได้...
Read More
JKP Toys ของเล่นไม้ ไม้รางลูกคิดจำนวน10หลัก

JKP Toys ของเล่นไม้ ไม้รางลูกคิดจำนวน10หลัก

JKP Toys ของเล่นไม้ ไม้รางลูกคิดจำนวน10หลัก สอนนับเลข1-10 รายละเอียดสินค้า JKP Toys ของเล่นไม้ ยีราฟไม้รางลูกคิดจำนวน10หลัก สอนนับเลข1-10 ช่วยเสริมสร้างพัฒนาการด้านการเรียนรู้เรื่องตัวเลข จำนวนนับ 1-10 ช่วยฝึกทักษะการสังเกตเรื่องสีและรูปทรง เสริมสร้างจิตนาการ ฝึกกล้ามเนื้อสัมผัสและการมองเห็น เหมาะสำหรับเด็กอายุ 3 ปีขึ้นไป...
Read More
EU แก้ระเบียบการใช้สารเคมีในสินค้าของเล่น-ผลิตภัณฑ์สำหรับเด็ก

EU แก้ระเบียบการใช้สารเคมีในสินค้าของเล่น-ผลิตภัณฑ์สำหรับเด็ก

นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า คณะกรรมาธิการยุโรป ได้ออกกฎระเบียบ Regulation (EU) 2018/2005 เพื่อแก้ไขกฎระเบียบ Regulation (EC) No 1907/2006 ภายใต้ระเบียบว่าด้วยการจดทะเบียน การประเมินความเสี่ยง การขออนุญาต และการจำกัดการใช้สารเคมีของสหภาพยุโรป (REACH)...
Read More
พื้นสนามเด็กเล่นที่ปลอดภัย

พื้นสนามเด็กเล่นที่ปลอดภัย

พื้นสนามปลอดภัยมีหลักเกณฑ์เบื้องต้นดังนี้ - พื้นสนามเป็นปัจจัยความปลอดภัยที่สำคัญ มากที่สุด พื้นสนามที่ดีต้องประกอบด้วยวัสดุอ่อนนิ่ม ดูดซับพลังงานได้คือทราย โดยที่พื้นทรายต้องมีความ หนาไม่น้อยกว่า ๒๐ เซนติเมตร สำหรับเครื่องเล่นสูงไม่เกิน ๑.๒๐ เมตร หากเครื่องเล่นสูงเกินกว่าที่กำหนด พื้นทรายต้องมีความหนาไม่น้อยกว่า ๓๐ เซนติเมตร นอกจากนั้นพื้นสนามที่ดีอาจทำด้วยยางสังเคราะห์ หรือวัสดุอื่นที่มีการทดสอบแล้ว พื้นสนาม ที่เป็นพื้นแข็ง...
Read More
การป้องกันการบาดเจ็บจากเครื่องเล่นในสนามเด็กเล่น

การป้องกันการบาดเจ็บจากเครื่องเล่นในสนามเด็กเล่น

การป้องกันการบาดเจ็บจากเครื่องเล่นในสนามเด็กเล่น จะต้องประกอบด้วยเครื่องเล่นที่ปลอดภัย พื้นสนามที่ดูดซับพลังงานได้ดี การติดตั้งที่ ถูกวิธีไม่ล้มทับเด็ก การทะนุบำรุง และการฝึกอบรมผู้ติดตั้งและผู้ดูแลเด็กขณะเล่น เครื่องเล่นที่ปลอดภัย มีหลักเกณฑ์เบื้องต้นดังนี้ - อุปกรณ์เครื่องเล่นสนามต้องได้รับการออก แบบให้เหมาะสมกับอายุและพัฒนาการเด็ก โดยแบ่งออกเป็น ๒ กลุ่ม คือ เด็กก่อนวัยเรียน (อายุ ๒-๕ ขวบ) และเด็กในวัยเรียน (อายุ...
Read More
อันตรายจากเครื่องเล่นในสนามเด็กเล่น

อันตรายจากเครื่องเล่นในสนามเด็กเล่น

การป้องกันการบาดเจ็บจากเครื่องเล่นในสนามเด็กเล่น จะต้องประกอบด้วยเครื่องเล่นที่ปลอดภัย พื้นสนามที่ดูดซับพลังงานได้ดี การติดตั้งที่ ถูกวิธีไม่ล้มทับเด็ก การทะนุบำรุง และการฝึกอบรมผู้ติดตั้งและผู้ดูแลเด็กขณะเล่น จากการศึกษาของโครงการวิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยในเด็ก พบว่าการบาดเจ็บจากเครื่องเล่นต่างๆ ในสนามเด็กเล่นคิดเป็นร้อยละ ๑.๔๗ ของการบาดเจ็บทั้งหมดในเด็กอายุน้อยกว่า ๑๕ ปีที่มารับการตรวจที่ห้องฉุกเฉิน  เมื่อประมาณการทั้งประเทศคาดว่าจะมีเด็กบาดเจ็บจากเครื่องเล่นในสนามเด็กเล่นปีละ ๓๔,๐๗๕ ราย การบาดเจ็บชนิดนี้มักเกิดขึ้นในเด็กอายุ ๕-๑๒ ขวบ สาเหตุร้อยละ ๔๔...
Read More
อันตรายจากของเล่น

อันตรายจากของเล่น

จากการวิจัยในเรื่องอุบัติเหตุในเด็กของโครง-การวิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยในเด็ก ภาควิชา กุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี พบว่าสาเหตุสำคัญที่ทำให้เด็กต้องบาดเจ็บ มารับการตรวจรักษาในห้องฉุกเฉินคือการพลัดตกหกล้ม การจราจร บาดเจ็บจากการถูกทิ่มแทง บาด การบาดเจ็บจากการถูกกระแทกชน การบาดเจ็บจากสัตว์กัด และการบาดเจ็บจากความร้อน กลุ่มเสี่ยงที่เกิดการบาดเจ็บในเด็กส่วนใหญ่เป็น กลุ่มเด็กอายุน้อยกว่า ๕ ขวบ ร้อยละ ๔๕ ของการบาดเจ็บในเด็กเกิดขึ้นที่บ้าน ร้อยละ...
Read More